Arvika satsar stort på solcellspark | Region Värmland

Arvika satsar stort på solcellspark

[NYHET] I början av augusti inledde Arvika kommuns energibolag byggandet av en solcellspark på den gamla soptippen vid Mosseberg. 

Anläggningen kommer att stå klar i månadsskiftet september/oktober och ha en sammanlagd effekt på 1040 kW. Parken kommer att producera energi till cirka 400 lägenheter i Arvika. Den är landets största solcellspark tillsammans med en anläggning i Västerås.

Solcellerna täcker en markyta motsvarande fem fotbollsplaner. Deponimarken har dålig bärighet och kan inte användas till så mycket men passar perfekt för solcellsparken. Arvika kommun har investerat 13 miljoner kronor i anläggningen och räknar med att den med dagens energipris kommer att gå med vinst.

Läs om solcellsparken på Glava Energy Centers webbplats