Fler söker till Region Värmlands folkhögskolor | Region Värmland

Fler söker till Region Värmlands folkhögskolor

[NYHET] Söktrycket på Region Värmlands folkhögskolor ökar. Inför höstterminen som nu drar igång runt om i länet, har söktrycket ökat med nästan 20 procent sedan förra hösten på de allmänna kurserna. 

Varje plats inom Region Värmlands Folkhögskolors allmänna kurser har till höstterminens start sökts av i genomsnitt 2.12 personer per plats. Det innebär ett ökat söktryck på de allmänna kurserna med nästan 20 procent jämfört med förra hösten. Intresset för att söka sig till folkhögskolornas allmänna kurser, där deltagarna läser in gymnasiekompetensen, har ökat kontinuerligt under senare år. Sedan 2007 har söktrycket ökat med 32,5 procent inom de allmänna kurserna.

– Det är extra glädjande att det är stort intresse för den här studieformen.

Att fler fortsätter att utbilda sig är en av de viktigaste sakerna för att Värmland ska fortsätta utvecklas och att vi ska kunna minska arbetslösheten, säger Gunnar Tidemand Regiondirektör för Region Värmland. De flesta som söker Region Värmlands folkhögskolor söker ”särskilda kurser”, det vill säga profilkurser och yrkesutbildningar. Sedan 2007 har söktrycket ökat med 40 procent. Till höstens kurser har i genomsnitt tre personer sökt varje planerad utbildningsplats, vilket var något lägre än 2013, då 3,09 personer sökte varje plats.

– Att intresset ökar beror på flera faktorer, men jag tror att många ser att vi har utbildningar som är anpassade mot arbetsmarknaden. Vi har också arbetat mycket med att informera om vår verksamhet och samarbetar mycket mellan skolorna, säger Per-Erik Hansson rektor på Klarälvdalens Folkhögskola. 

Söktrycket i siffror (öppnas i nytt fönster) (pdf, 186 kB)

För mer information, kontakta: 

Gunilla Frykensjö, rektor Molkoms Folkhögskola, 076-21 31 448 
Lars Persson, rektor Kristinehamns Folkhögskola, 070-511 35 60 
Pär Blomquist, rektor Kyrkeruds Folkhögskola och Ingesunds Folkhögskola, 070-44 60 705 
Per-Erik Hansson, rektor Klarälvdalens Folkhögskola, 072-201 52 41