Region Värmland tar över Värmlandsmontern | Region Värmland

Region Värmland tar över Värmlandsmontern

[PRESSMEDDELANDE] Från och med 2016 kommer Värmlandsmontern och Värmländska bokmässan att arrangeras av Kulturcentrum på Region Värmland. Orsaken är att mässgeneralen Anita Andersson på Värmländska Författarsällskapet vill trappa ner sitt engagemang.

Idag är det Värmländska Författarsällskapet som ansvarar för Värmlandsmontern på Bokmässan i Göteborg och för Värmländska bokmässan i Karlstad, på uppdrag av Region Värmland. Så blir det även nästa år. Men från 2016 återgår ansvaret för bokmässorna till Region Värmland.
– Fram till 2008 var det vår egen verksamhet Länsbiblioteket i Värmland som ansvarade för bokmässorna, säger Region Värmlands regionråd Tomas Riste. Numera ingår den regionala biblioteksverksamheten i Kulturcentrum, där vi också samlat bland annat dans, film och slöjd. När Anita Andersson väljer att trappa ner sitt engagemang känns det rätt att lägga ansvaret för bokmässorna hos Kulturcentrum.
– Anita Andersson har gjort ett fantastiskt arbete under alla år, och planen är att Värmländska Författarsällskapet ska finnas med som ett stöd i arbetet med bokmässorna även efter 2015. Bokmässorna är viktiga för länets författare, förlag och litterära organisationer, och vi ska utveckla bokmässorna i fortsatt dialog med dem, säger Region Värmlands kulturchef Ulf Nordström.

KONTAKT:
Ulf Nordström, kulturchef
054-701 10 33, ulf.nordstrom@regionvarmland.se
Odd Råberg, kommunikatör
054-701 10 97, odd.raberg@regionvarmland.se
Maria Östergren, kommunikatör
054-701 10 21, maria.ostergren@regionvarmland.se