Daglig rapport om energivädret

[NYHET] Följ hur mycket sol- och vindenergi som skulle kunna produceras på ditt hus eller din ort senaste dygnet. 

Många är vi som följer väderprognoserna för att se hur vädret kommer att påverka oss de närmaste dagarna. På liknade sätt kan vi följa hur vädret kan ge oss energi från sol och vind. Det är tanken med Energiväderrapporten. Den visar hur stor andel av sitt el- och varmvattenbehov ett hushåll skulle kunna få av solen samt hur många hushåll som skulle kunna få sin hushållsel från vindkraft. Rapporterna visas för senaste dygnet eller senaste veckan.

Sol-els-indikatorn visar hur stor andel av hushållselen man kan få från solen, om man har en solcellsanläggning av standardstorlek på sitt tak.

Vindkraftsindikatorn visar hur många hushåll som skulle kunna få sin hushållsel från vindkraften i ett visst län eller nationellt.

Solvärme-indikatorn visar hur stor andel av tappvarmvattnet som man skulle kunna få från solen, om man har en solvärmeanläggning av standardstorlek på sitt tak.

En energiväderrapport går att lägga till på den egna webbsidan.

Läs på Energiväderrapportens webbplats om hur det går till