Energieffektivare kyla och värme – fokus för rådgivare | Region Värmland

Energieffektivare kyla och värme – fokus för rådgivare

[NYHET] Energikontoret genomför en vidareutbildning för kommunernas energi- och klimatrådgivare i energieffektivisering av värme- och kylanläggningar. 

Rådgivarna kommer sedan att göra en riktad insats med rådgivningsbesök hos små och medelstora företag. 

Mindre fastighetsägare, SMF och bostadsrättsföreningar är en viktig målgrupp när det gäller att modernisera äldre värme- och kylanläggningar, minska kostnader för inköp av energi och uppnå en bättre energiprestanda i byggnader. Utbildningen är en del i ett projekt om mindre kyl- och värmeanläggningar vars syfte är att öka takten i genomförandet av direktivet om byggnaders energiprestanda samt bidra till upprustning eller utbyte av äldre och feldimensionerade system för värme och kyla.

Kontakta energi- och klimatrådgivaren i din kommun och du vill veta mer om hur din verksamhet kan minska energianvändningen för värme- och kyla i din verksamhet.