Lågenergiskolor nominerade till pris | Region Värmland

Lågenergiskolor nominerade till pris

[NYHET] Hållbart byggande i Värmland nätverket delar ut varje höst ut ett pris för att premiera och främja samt öka fokus på hållbart byggande. I år är tre nybyggda skolor nominerade till priset Grundstenen. Priset delas ut den 19 november vid ett seminarium för hållbart byggande. 

Målgruppen för priset är både nybyggnationer och ombyggnationer. Juryn gör en bedömning av helheten utifrån kriterier för hållbart byggande. Under oktober har juryn besökt de tre nominerade byggnaderna för att göra sin bedömning. I juryn som leds av Malin Olin, byggteknik Karlstads universitet, sitter också Jens Beiron, energi- och miljösystem Karlstads universitet, Lars Andersson, Fastighetsägarna och Ulf Zackrisson, Sveriges Byggindustrier

Hagaborgsskolan i Karlstad

Skola för elever upp till årskurs tre som invigdes 2013. Den är certifierad enligt Miljöbyggnad nivå Guld, det bästa betyget i ett certifieringssytem för svenska byggnader. Skolan har också solpaneler och sedumtak för att visa att det är en miljöbyggnad.

Alsters förskola, Karlstad

Förskola byggd 2013. Ett så kallat passivhus, ett hus som i korthet har mycket låga värmeförluster. Byggnaden är 1300 kvadratmeter, får egen el från solceller på taket och har behovsanpassad ventilation för att minska energiförlusterna via ventilationen. 

Hasselbol förskola, Sunne

Förskola byggd år 2013. Ett så kallat passivhus, ett hus som i korthet har mycket låga värmeförluster. Förskolebyggnaden är 783 kvadratmeter, har bland annat närvarostyrd belysning, behovsanpassad ventilation för att minska energiförlusterna via ventilationen.