Regionstyrelsen i korthet 14 november | Region Värmland

Regionstyrelsen i korthet 14 november

[PRESSMEDDELANDE] Regionstyrelsens beslut i korthet, torsdagen den 20 november.

4,5 miljoner kronor till Innovation Park

Regionstyrelsen beviljade Innovation Park ekonomisk förening 4,5 miljoner kronor till projekt Innovation Park Hållbar och strategisk utveckling. Syftet med projektet är att stärka och utveckla det värmländska innovationssystemet för att skapa en arena för koordinering av innovativ tillväxt vilket ska ge fler och starkare företag.

Drygt 2,2 miljoner till projekt Motorsport för tillväxt

Regionstyrelsen beviljade 2 250 000 kronor till Svenska Rallyt AB för projekt Motorsport för tillväxt för perioden 2015-2017. Syftet är att stärka regionens konkurrenskraft för att långsiktigt kunna få arrangera Rally Sweden som en årligen återkommande deltävling i rally-VM och därmed säkra existensen av regionens viktigaste besöksevenemang.

En miljon kronor till Smart grön specialisering

Regionstyrelsen beslutade avsätta en miljon kronor under ett år till The Packaging Arena ekonomisk förening för projekt Smart grön specialisering. Projektet ska bland annat bidra till höja kompetensen hos företag och organisationer med anknytning till förpackning och konsumtion så att dessa blir mer konkurenskraftiga globalt.

3,9 miljoner kronor till Hållbar besöksnäring i Värmland

Regionstyrelsen beslutade att bevilja 3 955 000 kronor till Visit Värmland för projekt Hållbar besöksnäring i Värmland för åren 2015-2017. Projektet kommer bland annat bidra till att skapa en digital, innovativ miljö för besöksnäringen samt systematiskt samordna utvecklingsprojekt, insatser och marknadsaktiviteter.

Bokslut och fortsatt samarbete med Karlstads universitet

Regionstyrelsen godkände det bokslut som gjorts över Region Värnlands och Karlstads universitets samarbete för perioden 2010-2014. Under perioden har Region Värnland bland annat finansierat ett antal professurer inom områden som har stor betydelse för det värmländska näringslivet. Styrelsen gav också regiondirektören i uppdrag att lämna förslag på formerna för samverkan med Karlstads universitet för perioden 2015-2020 samt att i detta arbete se till att det sker löpande avstämning med Region Värmlands medlemmar, de 16 kommunerna och Landstinget i Värmland.

För mer information vänligen kontakta:

Tomas Riste, regionråd, tel 054-7011011

Catarina Segersten Larsson, tel 054-7011012