Osäkerhet kring nya strukturfondsprojekt | Region Värmland

Osäkerhet kring nya strukturfondsprojekt

[NYHET] I och med regeringskrisen och att Alliansens budget röstades fram får Region Värmland just nu många frågor om det kan komma att påverka starten för värmländska projekt som söker EU-medel via strukturfonderna, det vill säga Regionalfonden, Socialfonden och vissa Interregprogram. 

I dagsläget har Region Värmland inte information om detta utan hänvisar eventuella frågor till respektive programs förvaltande myndighet, det vill säga Tillväxtverket (Regionalfonden), ESF-rådet (Socialfonden), Interreg Sverige-Norge (Länsstyrelsen i Jämtland).