Olika Avtryck får medel att fortsätta | Region Värmland

Olika Avtryck får medel att fortsätta

[NYHET] Projektet Olika Avtryck får ytterligare medel från Arvsfonden och kan fortsätta under 2015. Projektet ägs Ingesunds folkhögskola, som drivs av Region Värmland. 

På Nobeldagen den 10 december kom beslut från Allmänna Arvsfonden om att projektet Olika Avtryck får projektmedel till fortsatt verksamhet under 2015. Det handlar om sammanlagt drygt 3,8 miljoner kronor.

Olika Avtryck är ett treårigt projekt som syftar till att öka utbudet och valmöjligheterna till utbildning och fritidsverksamhet inom konstnärligt och kreativt skapande för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.

  • Ettårig kurs i konstnärligt skapande på Ingesunds folkhögskola. 
  • Studiecirklar kreativt skapande i Arvika och Årjäng.
  • Workshops i konstnärliga tekniker på Rackstadmuseet. 
  • Kompetensutveckling för personal i projektorganisationen samt för andra intressenter har genomförts, bland annat föreläsning med ”Glada Hudiks” Pär Johansson och inspirationsdag med kulturorganisationen Share Music Sweden.

 Beslutet från Allmänna Arvsfonden innebär att Olika Avtryck kan fortsätta verksamheten under till tredje och avslutande år. Sammalagt har projektet fått omkring tio miljoner kronor från fonden.

Projektparter är Ingesunds folkhögskola (projektägare), Kyrkeruds folkhögskola, Studiefrämjandet Värmland Bergslagen och Rackstadmuseet.