Idéer på väg att bli EU-projekt | Region Värmland

Idéer på väg att bli EU-projekt

[NYHET] Under våren startade Region Värmland Kraftsamling, ett arbete för att Värmland med gemensamma krafter ska skapa konkurrenskraftiga projekt och ansökningar inom energi, klimat och miljö inom de nya EU-programmen. 

Cirka 190 personer har nu deltagit i fem workshops på olika orter. Den senaste i Säffle i början av december. Från deltagarna i kraftsamlingen finns en lista på cirka 90 idéer. De flesta av idéerna är nykläckta eller behöver utvecklas medan några få är så gott som färdiga projekt. Det område som dominerar bland idéerna rör på olika sätt hållbara transporter.

Flera projekt på gång

Idéerna från Kraftsamling har energikontoret matchat med de projekt som just nu är under planering i Värmland. Ett exempel på planerade projekt är Green Drive Region.
– Vi har haft med oss idéerna från Kraftsamling i arbetet med Green Drive Region och fångat upp en del av dem där, säger Dag Hallén, verksamhetsledare Region Värmlands energikontor.
På samma sätt ser många andra idéer ut att fångas upp i flera andra projektinitiativ i regionen. Bland annat idéer kring solenergi, avfall och hållbart byggande. Dessa projektinitiativ kommer att beskrivas i kommande nyhetsbrev.

Synliggöra idéer

Det finns också en hel del idéer från kraftsamlingen som kan utvecklas till nya projekt. Exempelvis handlar några av idéerna på olika sätt om skolprojekt och unga och miljö.
– Det finns idag inga planer på ett projekt som riktar sig bara till unga, här kan finnas ett behov att fylla, säger Pia Sötterman kommunikatör.
Deltagarna i Kraftsamling har också tydligt efterlyst stöd i att hitta samarbetspartners. Nästa steg i arbetet med Kraftsamling är att under våren synliggöra projektidéer och underlätta för aktörer med liknande idéer att hitta varandra.

Bakgrund

EU öronmärker för första gången stöd inom strukturfonderna för regional utveckling för övergången till en resurseffektiv och koldioxidsnål ekonomi. Nära 300 miljoner EU-medel förväntas tillfalla energi, klimat och miljö. Samtidigt får energi, klimat och miljö stort utrymme i Värmlands målsättningar i framtidsplanen Värmlandsstrategin.