Värmlands viktigaste EU-program klara | Region Värmland

Värmlands viktigaste EU-program klara

[PRESSMEDDELANDE] De tre EU-program som är viktigast för Värmland är nu klara. Region Värmland har varit mycket aktivt när de togs fram och har kunnat påverka utformningen av dem.
För Värmland handlar det om stora pengar som kan stödja utvecklingen i länet.

Arbetet med att ta fram ett nytt system för EU:s strukturfonder drog ut på tiden och det gjorde att programmen också försenades. Egentligen skulle perioden ha inletts vid början av året.
Nu är dock programmen för regionala utvecklingsfonden, europeiska socialfonden och Interreg Sverige–Norge klara.
Det innebär i sin tur att värmländska organisationer och verksamheter med start i mitten av januari kan ansöka om medel för projekt som syftar till att utveckla Värmland.
– Det här är resultatet av två och ett halvt års intensivt arbete där Region Värmland har haft ett särskilt ansvar att skriva fram Interreg Sverige Norge. Dessutom har vi deltagit i arbetet med att formulera innehållet i de andra två programmen så att värmländska intressen kan tillvaratas på bästa sätt, säger regionrådet Tomas Riste.
De tre programmen kommer att fördela miljardbelopp under åren fram till 2020 till olika områden där Värmland ingår. Hur stor del av dessa medel som kommer Värmland till godo beror på hur ansökningarna därifrån står sig i konkurrensen.
– Det känns väldigt bra att det är klart nu. Programmen är viktiga verktyg för att kunna genomföra bra utvecklingsprojekt i Värmland under den kommande sjuårsperioden, säger Catarina Segersten Larsson, regionråd.
Under den förra programperioden lyckades Värmland få över en miljard kronor till olika projekt.
Fakta sammanhållningspolitiken
Strukturfonderna är en del av EU:s regionalpolitik, den så kallade sammanhållningspolitiken. Syftet med den är att skapa ett sammanhållet EU genom att minska ekonomiska och sociala skillnader mellan medlemsländerna och deras regioner.

För mer information kontakta:
Tomas Riste, regionråd, tel 054-7011011
Catarina Segersten Larsson, regionråd, tel 054-7011012
EvaLena Östlin, ekonomichef, tel 054-7011015