Energimyndigheten söker lågenergihus för mätning | Region Värmland

Energimyndigheten söker lågenergihus för mätning

[NYHET] Energimyndigheten öppnat en utlysning som söker fastighetsägare, byggherrar och småhustillverkare för mätningar av energianvändningen i nybyggda lågenergihus eller hus som renoveras till att nå lågenerginivå. 

Mätningarna är en del i arbetet med nära-nollenergibyggnader som Energimyndigheten driver, delvis i samverkan med Boverket. Mätningarna ska ligga till grund för hur framtidens krav och regler kring lågenergibyggnader bör utformas. För att kunna genomföra mätningarna söker Energimyndigheten efter fastighetsägare, byggherrar och småhustillverkare över hela landet som kan vara intresserade. Stödet i utlysningen består dels av finansiellt stöd, dels av expertstöd i form av en resurspool med energiexperter som står till den sökandes förfogande i arbetet med mätningarna.

Läs mer om Energimyndighetens arbete med nära-nollenergibyggnader