Sune Ekbåge ny ordförande för strukturfondspartnerskap | Region Värmland

Sune Ekbåge ny ordförande för strukturfondspartnerskap

[NYHET] Regeringen har utsett Sune Ekbåge till ordförande för Norra Mellansveriges strukturfondspartnerskap. Partnerskapet avgör vilka EU-projekt som ska prioriteras och fördelar därmed miljardbelopp.

Strukturfondspartnerskapen spelar en viktig roll (se faktarutan) när det handlar om att fördela EU-medel. Värmland, Dalarna och Gävleborg utgör Norra Mellansverige. Partnerskapet består av 23 representanter från bland annat regioner, myndigheter och arbetsmarknadens parter.

Nu har regeringen utsett ordförande för detta partnerskap för åren fram till 2020. Det blir Sune Ekbåge från Karlstad och han nominerades gemensamt av de tre regionerna. Han har en lång facklig och politisk bana bakom sig och var under 16 år ordförande för fackförbundet Pappers.

Sune Ekbåge har också erfarenhet av arbetet med strukturfonderna. Under den förra sjuårsperioden satt han med i partnerskapet som representant för Värmland. Då skulle han bevaka sitt hemläns intressen. Nu får han ett annat uppdrag.

– Som ordförande måste jag se till hela områdets intressen. Det speciella med partnerskapet är att för att ett projekt ska få pengar krävs konsensus. Alla 23 representanter måste rösta för. Säger en nej blir det inget, säger Sune Ekbåge.

Regionrådet Tomas Riste konstaterar att detta kräver en god förmåga att förhandla. Därför är Sune Ekbåge en mycket lämplig ordförande.

– Sune har med sin bakgrund som ordförande för Pappers en gedigen kompetens att förhandla. Det är något som både vi i Värmland och i Dalarna och Gävleborg kommer att ha mycket glädje av, säger Tomas Riste.

Arbetet med fonderna har försenats på grund av förhandlingar i EU, men nu faller bitarna på plats. Socialfonden öppnades för ansökningar förra veckan och regionalfonden öppnas nästa vecka. Den exakta summan som regionalfonden och socialfonden ska fördela i Värmland, Dalarna och Gävleborg är ännu oklar, men det rör sig om närmare två miljarder kronor. Lika mycket måste dessutom motfinansieras av andra aktörer vilket gör att totalsumman som passerar partnerskapets bord närmar sig fyra miljarder kronor.

På frågan om vad som är det roligaste med uppdraget svarar Sune Ekbåge:

– En sak som var spännande under de här sju åren var att jag kunde träffa företrädare för alla de stora projekten i Värmland. Man fick en väldigt bra bild av vad som hände i länet. Nu kommer jag få möjligheten att göra samma sak, fast också i Dalarna och Gävleborg. Det är berikande att se all utveckling och all innovation som sker.

Fakta | Strukturfondspartnerskap

Strukturfonderna är en del av EU:s regionalpolitik, den så kallade sammanhållningspolitiken. De två största fonderna för Värmlands del är socialfonden och regionalfonden och projekt som faller under dessa fonder prövas av Svenska EFS-rådet respektive Tillväxtverket. De projekt som går igenom lämnas sedan till ett strukturfondspartnerskap som prioriterar vilka som ska få del av fondens medel. Sveriges regioner och län är uppdelade på åtta strukturfondspartnerskap. I Norra Mellansveriges strukturfondspartnerskap ingår Värmland, Dalarna och Gävleborg.