Bättre evenemang med mindre transporter | Region Värmland

Bättre evenemang med mindre transporter

[NYHET] Evenemangsarrangörer har mycket att vinna på att planera transporterna kring arrangemanget. Nu finns goda råd samlade i en idéskrift. 

Fördelarna med transportplanering är bland annat ett attraktivt arrangemang med miljöprofil, mindre trängsel och smidigare transporter. Projektet Transportplanering i praktiken har arbetat med sju olika evenemang och erfarenheterna har samlats i en idéskrift med tips och exempel till evenemangsarrangörer.

Läs idéskriften ”Transportplanering vid evenemang” (öppnas i nytt fönster) (pdf, 3 MB)