Region Värmland inrättar barnkommission | Region Värmland

Region Värmland inrättar barnkommission

[PRESSMEDDELANDE] Region Värmland ska inrätta en barnkommission som ska arbeta med att utveckla och förbättra livsvillkoren för barn och unga i Värmland. Det beslutade regionfullmäktige vid sitt sammanträde idag.

Ulric Andersson (S), ledamot i regionfullmäktige, lämnade i vintras in en motion om att Värmland bör inrätta en barnkommission. I sin motion skriver han att det finns stora bekymmer med ohälsa bland barn och ungdomar och att för att komma till rätta med dem krävs att samhället förbättrar och utvecklar folkhälsoarbetet som riktar sig mot de här grupperna.

Förslaget innebär att inrätta en barnkommission i Region Värmlands regi. Kommissionen bör innehålla ett team med personer som på olika sätt har arbetat med skola, sjukvård och civilsamhälle.

– Det är en oerhört viktig framtidsfråga att våra barn i Värmland får schysta uppväxtvillkor och vi tror att den utvecklingen kan påskyndas om Region Värmland tar på sig en aktiv roll i dessa frågor, säger Tomas Riste (S), regionråd.

– Det pågår omfattande insatser på det här området, exempelvis inom Nya Perspektiv. Inrättandet av en barnkommission kommer kunna komplettera det arbetet, men det är viktigt att vi gör en ordentlig inventering av det som görs idag så att det inte blir dubbelarbete, säger Stina Höök, (M), regionråd.

Regionfullmäktige beslutade att bifalla motionen och ge regionstyrelsen i uppdrag att ta fram en uppdragsbeskrivning och utreda hur arbetet med en barnkommission på lämpligast sätt organiseras.

Kontakt
Tomas Riste, regionråd, 054-701 10 11
Stina Höök, regionråd, 054-701 10 12