EU-stöd till norra Mellansverige | Region Värmland

EU-stöd till norra Mellansverige

[PRESSMEDDELANDE] Drygt 69 miljoner kronor i EU-stöd till tre projekt har beviljats av Norra Mellansveriges Strukturfondspartnerskap. Lite mer än hälften av den summan går till projektet Värmlands Framtid som ska drivas av Karlstads kommun.

EU:s program går i sjuårsperioder. Nu har fonderna för den nya perioden kommit på plats och detta beslut var det första för Norra Mellansveriges Strukturfondspartnerskap.
Dagens beslut rörde Socialfondens programområde 3, ”Sysselsättningsinitiativet för unga”. Insatserna ska riktas till unga (15–24 år), kvinnor och män som varken arbetar eller studerar.

Projekten som har beviljats pengar:

Andra Chansen
Sökande: ABF-Gästrikebygden
Sökt EU-belopp: 7 471 372 kronor

Värmlands Framtid
Sökande: Karlstad kommun
Sökt EU-belopp: 35 225 853 kronor

Unga till arbete
Sökande: Region Dalarna
Sökt EU-belopp: 26 479 078 kronor

Det övergripande målet för det nationella socialfondsprogrammet är att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad och en varaktigt ökad sysselsättning på lång sikt. Insatser ska genomföras inom ramen för programmets tre programområden.
Programområde 1: Kompetensförsärjning
Programområde 2: Öka övergångarna till arbete
Programområde 3: Sysselsättningsinitiativet för unga

Kontakt:
Sune Ekbåge, Region Värmland, ordförande för Norra Mellansveriges strukturfondspartnerskap, 070-548 99 20
Jonny Gahnshag, Region Dalarna, vice ordförande, 023-826 75
Marie-Louise Dangardt, Region Gävleborg, vice ordförande, 070-41 41 250
Evalena Östlin, ekonomichef på Region Värmland, 054-701 10 15, evalena.ostlin@regionvarmland.se

Fakta | Strukturfondspartnerskap
Strukturfonderna är en del av EU:s regionalpolitik, den så kallade sammanhållningspolitiken. De två största fonderna för Värmlands del är socialfonden och regionalfonden och projekt som faller under dessa fonder prövas av Svenska EFS-rådet respektive Tillväxtverket. De projekt som går igenom lämnas sedan till ett strukturfondspartnerskap som prioriterar vilka som ska få del av fondens medel. Sveriges regioner och län är uppdelade på åtta strukturfondspartnerskap. I Norra Mellansveriges strukturfondspartnerskap ingår Värmland, Dalarna och Gävleborg.

Medlemmar i Norra Mellansveriges strukturfondspartnerskap

Ordförande:
Sune Ekbåge, Region Värmland
Vice ordförande:
Jonny Gahnshag, Region Dalarna
Marie-Louise Dangardt, Region Gävleborg
Ledamöter:
Åsa Johansson, Region Värmland
Catarina Segersten Larsson, Region Värmland
Erik Evestam, Region Värmland
Elin Norén, Region Dalarna
Sofia Jarl, Region Dalarna
Nils-Åke Thoresen, Region Gävleborg
Caroline Schmidt, Region Gävleborg
Håkan Rönström, Region Gävleborg
Arbetsmarknadens organisationer:
Thomas Rehn, LO, IF Metall
Mia Aho Wahlberg, Unionen
Peter Kullgren, SKL
Kerstin Eriksson, Företagarna Dalarna
Länstyrelsen:
Barbro Holmberg, Landshövding, Gävleborg
Maria Norrfalk, Landshövding, Dalarna
Försäkringskassan:
Eva Alner Liljedahl, Områdeschef Gävleborg
Arbetsförmedlingen:
Göran Persson, Marknadschef
Universitet/Högskola:
Sofia Brorsson, Högskolan Dalarna
Näringsliv:
Gunnar Tidemand, Westra Wermlands Sparbank
Intresseorganisationer & föreningar:
Ingrid Engelbrekts, Coompanion Gävleborg