STOR TRÄFF OM HÄLSA | Region Värmland

STOR TRÄFF OM HÄLSA

[NYHET] Hur kan man upptäcka autism redan på barnavårdscentralen, så att barnet får rätt hjälp från början? Och hur ger man möjlighet för demenssjuka att leva ett värdigt liv? Det och många andra viktiga frågor lyfts på utvecklingsarbetet Nya Perspektivs seminarium i Sunne under torsdag och fredag.

150 av Värmlands ledande tjänstemän och politiker deltar under torsdagen och fredagen i det årliga seminariet Nya perspektiv, som är till för att öka samverkan mellan kommuner och landsting.
Seminariet är en del i arbetet med att nå målen i Värmlandsstrategin, till exempel att ohälsotalet i Värmland ska minska och nå riksgenomsnittet fram till år 2020.

Mer information finns i programmet: Seminarium 10

Fakta Nya perspektiv

Nya perspektiv är ett samarbete mellan Region Värmland, kommunerna och Landstinget i Värmland.
Arbetet, som leds av Region Värmland, går ut på att gemensamt driva utvecklingsfrågor inom hälsa, vård, omsorg och eHälsa. De olika arbetsområdena är äldres hälsa, den sårbara familjen, psykisk hälsa och riskbruk/riskbeteende.

Bild på Yvonne Lennemyr

Yvonne Lennemyr

Verksamhetschef

Nya Perspektiv

Vård, omsorg, e- och folkhälsa

054-701 10 43

yvonne.lennemyr@regionvarmland.se

 
Bild på Stina Höök (M)

Stina Höök (M)

2:e vice ordförande regionstyrelsen (tillika regionråd)

054-701 10 12

stina.hook@regionvarmland.se