Abundance – en av Europas bästa festivaler | Region Värmland

Abundance – en av Europas bästa festivaler

[NYHET] 761 festivaler från 31 olika länder har fått den nya europeiska EFFE-märkningen. Region Värmlands internationella dansfestival Abundance är en av de som fått utmärkelsen. 

EFFE (Europe For Festivals, Festivals For Europe) som grundats av European Festivals Association, fungerar som en plattform för invånare och professionella att upptäcka festivaler runtom i Europa. Organisationen har sprungit ur ett samarbete med Europakommissionen och Europaparlamentet. EFFE:s första initiativ var att ta fram en kvalitetsstämpel. En utmärkelse som talar om att festivaler håller hög konstnärlig kvalitet samt att de är tydligt engagerade i konst. Detta för att höja värdet för den Europeiska kulturen.

Som enda renodlade dansfestivalen i Sverige och en av två dansfestivaler i hela Norden har Region Värmlands dansfestival Abundance fått EFFE-utmärkelsen. Det innebär att den är en festival med betydande inverkan på det lokala såväl som det nationella och internationella planet. 

– Vi kan vara stolta att en värmländsk festival har valts ut till en av de bästa i Europa. Det stärker arbetet som vi lyfter i Värmlandsstrategin om ett rikt kulturliv som bidrar till gemenskap och en positiv bild av vår region, säger Tomas Riste, (S), Regionråd.

Alla festivaler finns listade på EFFE:s webbplats.