Premiär för snabbtåget Stockholm-Oslo | Region Värmland

Premiär för snabbtåget Stockholm-Oslo

[NYHET] Under måndagen den 10/8 invigdes SJ:s nya, snabbare tåglinje mellan Stockholm och Oslo med stopp i bland annat Karlstad och Arvika. Satsningen är efterlängtad av många aktörer i Värmland.

Premiärtåget till Oslo fick ett pampigt mottagande på Oslo Sentralstasjon, där den nya linjen firades med tal av bland andra två norska ministrar samt blåsorkester och bandknytning. 

SJ:s nya satsning på sträckan Stockholm-Örebro-Karlstad-Oslo kommer korta restiden mellan huvudstäderna med upp till en och en halv timme, samtidigt som antalet avgångar utökas från dagens två InterCity-tåg till tre avgångar med snabbtåget X 2000. Den nya restiden blir cirka fyra och en halv timma. 

– Jag tackar SJ för ett väldigt bra samarbete när det gäller att etablera den här linjen, säger regionråd Tomas Riste.

På premiärturen deltog även landshövding Kenneth Johansson, kommunalråd Per-Inge Lidén (MP) samt Handelskammarens VD Frida Johansson att delta. Också de välkomnar varmt satsningen, som kortar restiden från sex timmar till cirka fyra och en halv timma.

Utifrån avsiktsförklaringen ”Oslo-Stockholm 2.55” jobbar Region Värmland, Karlstads kommun, Region Örebro län och Örebro kommun tillsammans för att få en snabb och driftsäker järnväg och visionen är en restid på högst tre timmar.

Bra järnvägsförbindelser mellan huvudstäderna är av nationell betydelse för både Norge och Sverige. Inte minst kan det öka sysselsättningen, i och med att det blir möjligt att arbetspendla längre när restiden minskar. Cirka 27 000 boende arbetspendlar idag från Sverige till Norge.

Det är också viktigt för miljön att tåget utvecklas till ett bra alternativ till flyget på den här sträckan. Idag görs varje år cirka 1,4 miljoner flygresor mellan Oslo och Stockholm.

– Det här är årets största trafiknyhet. Vi ger äntligen den viktiga affärsförbindelsen mellan Sverige och Norge ett miljöriktigt alternativ som fullt ut konkurrerar med flyget, säger Crister Fritzson, vd SJ AB.

 

Foto: Johanna Berglund

 Fotograf: Johanna Berglund