Andelen skolavhopp högre bland icke-EU-medborgare | Region Värmland

Andelen skolavhopp högre bland icke-EU-medborgare

[NYHET] Andelen som lämnar skolan i förtid är betydligt högre bland icke-medborgare än bland EU-medborgare enligt nya siffror från Eurostat.

Ett brett spektrum av utbildningsindikationer från 2014 pekar på att det råder stora skillnader inom EU vad gäller andelen tidiga avhopp från skolan. Andelen tidiga avhopp för icke-medborgare är nästan dubbelt så stor som för EU-medborgare. Avhoppade icke-medborgare löper därmed även större risk att hamna utanför arbetsmarknaden.

För mer information