EU-samarbete ska motverka ungdomsarbetslöshet och minska risken för radikalisering | Region Värmland

EU-samarbete ska motverka ungdomsarbetslöshet och minska risken för radikalisering

[NYHET] Enligt en färsk rapport framtagen av kommissionen och medlemsländerna framgår att ett ökat samarbete inom utbildningsfrågor är nödvändigt för att motverka problemen med radikalisering bland unga. Bland annat föreslås en ökad social inkludering i Europas skolor.

Utökat samarbete och förändringar i EU:s utbildningssystem, det föreslår kommissionen och medlemsstaterna i en ny rapport. Den framtagna rapporten är en del i arbetet med att motverka radikalisering, till följd av terrorattackerna i Paris och Köpenhamn 2015.

– Unga européer står inför gemensamma problem som kräver gemensamma lösningar. Hotet om radikalisering visar hur viktigt det är att vi förbättrar utbildningsmöjligheterna i alla delar av samhället, säger Tibor Navracsics, kommissionär med ansvar för utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott.

En riktad utbildningspolitik, ökad jämlikhet, innovativ utbildning, samt en ökning av EU-invånarnas kompetens och anställbarhet är några exempel på de nya prioriteringar som framgår av rapporten. Rapporten förväntas antas av Rådet senare under året.

Bakgrund

Strategiramen ”Utbildning 2020”, vilken inrättades 2009, samordnas av kommissionen och fungerar som ett forum för kommissionen, medlemsstaterna samt de olika utbildningsinstitutionerna. Under 2014 gjordes en halvtidsgenomgång av Utbildning 2020. Den nya rapporten bygger till stor del på slutsatser från halvtidsgenomgången.

För mer information

Gemensamma rapporten om Utbildning 2020

Kommissionens arbetsdokument om Utbildning 2020

Rådets slutsatser från maj 2009 om Utbildning 2020

Faktablad: Tackling radicalisation through education and youth action