Regioner, EU-institutioner och beslutsfattande: en onlinekurs | Region Värmland

Regioner, EU-institutioner och beslutsfattande: en onlinekurs

[NYHET] Den första onlinekursen på området regioner, EU-institutioner och beslutsfattande, framtagen av en EU-institution öppnar den 19 oktober 2015.

Målet med den åtta veckor långa gratisutbildningen är att skapa en plattform för EU-frågor samt att bidra till diskussion om EU:s påverkan på den lokala politiken. Kursen vänder sig först och främst till tjänstemän på regional- och lokal nivå, men även till studenter och andra intresserade.

Varje kursvecka tillägnas ett specifikt område, vilka presenteras genom intervjuer och debatter med politiker, akademiker och experter på EU-nivå.

För vidare läsning