Informationsmöten – Horisont 2020 | Region Värmland

Informationsmöten – Horisont 2020

[NYHET] Horisont 2020 är världens största satsning på forskning och innovation. Budgeten för detta EU-finansierade program uppgår till cirka 80 miljarder euro under perioden 2014-2020. Under hösten kommer nya utlysningar inom programmet, och därför anordnar VINNOVA, tillsammans med flera andra forskningsfinansiärer, informationsmöten i syfte att förbereda sökande aktörer på bästa sätt.

På informationsmötena kommer innehållet i 2016-2017 års utlysningar inom Horisont 2020 att presenteras av handläggare på EU-kommissionen samt VINNOVAs nationella kontaktpersoner och experter på de olika programmen. På mötena finns även möjlighet att träffa utvärderare av Horisont 2020-ansökningar samt representanter från bevilja projekt.

Informationsmötena kommer att hållas På VINNOVAs kontor i Stockholm (om inget annat anges) och vissa av dem kommer att hållas på engelska. Samtliga möten webbsänds och finns att ta del av på VINNOVAs hemsida.

En lista över informationsmöten under hösten hittar du här. 

Om du vill veta mer om respektive område kan du ta kontakt med någon av de nationella kontaktpersonerna för Horisont 2020.