Undersökning om bredbandsbehoven efter 2020 | Region Värmland

Undersökning om bredbandsbehoven efter 2020

[NYHET] EU-kommissionen söker åsikter om utbyggnaden av digitala nät i en enkät som riktar sig till privatpersoner, företag, organisationer och myndigheter. Syftet är att skapa sig en uppfattning om de framtida behoven av internetuppkoppling.

Den 11 september lanserade EU-kommissionen ett samråd angående framtidens bredbandsbehov. I samrådet söks synpunkter av berörda parter om behoven av internetuppkoppling, hastighet och kvalitet, efter 2020. Undersökningen riktar sig till alla sektorer som har intresse av att säkra en förbättrad framtida internetuppkoppling. Samrådets mål är att bilda sig en uppfattning om framtida behov av fasta och digitala nät, för att på så vis underlätta det politiska arbetet och skapa möjligheter för framtida investeringar. Sista datum för att svara med synpunkter är 7 december.

Undersökningen samt mer information hittar du här