Informationsmöten om Erasmus+ | Region Värmland

Informationsmöten om Erasmus+

[NYHET] Universitets- och högskolerådet, UHR, bjuder in till informations- och diskussionsdagar om Erasmus+ vuxenutbildning, yrkesutbildning och skrivarstugor för mobilitet inom områdena skola och yrkesutbildning.

På informationsdagarna kommer UHR att, utöver att informera om de ovan nämnda programmen, även att presentera det fortlöpande arbetet med skolutvecklingen, ge exempel på de viktigaste utvecklingsområdena samt ge förslag på hur ett tänkbart arbete med skolutveckling kan se ut utanför Sveriges gränser.

Exempel på ämnen som kommer att tas upp i diskussioner och övningar är:

  • Hur man arbetar fram en projektidé utifrån de behov som finns
  • Vilka program som bäst kan matcha behov och projektidé
  • Hur man sätter samman ett projekt med en tydlig ”röd tråd” genom hela processen

Deltagande organisationer kan till exempel vara skolor, kommuner, huvudmän, friskolor, universitet och högskolor.

Nedan följer länkar till de olika utbildningstillfällena, med information om datum, tid, plats och sista anmälningsdag.

Vuxenutbildning

Kunskapsallianser

Skrivarstuga, Mobilitet yrkesutbildning, 27 november (öppnas i nytt fönster)

Skrivarstuga, Mobilitet yrkesutbildning, 4 december

Skrivarstuga Erasmus+ Mobilitet skola, 1 december

Skrivarstuga Erasmus+ Mobilitet skola, 10 december

UHR planerar ingen informationsdag för yrkesutbildningar utan sätter gärna upp särskilda möten med organisationer som önskar få information om detta. För mer information kontakta UHR.

e-layout_2_0