Två miljoner till integration | Region Värmland

Två miljoner till integration

[PRESSMEDDELANDE] Region Värmlands styrelse beslutade idag att avsätta ytterligare två miljoner kronor av 2015 års budget för verksamheter i samverkan för integration. Pengarna kan sökas av ideella organisationer.

Pengarna ska läggas till tidigare beslut om två miljoner kronor till värmlandsidrotten, två miljoner kronor till Region Värmlands fem folkhögskolor, samt beslutet att utlysa 250 000 kronor till satsningar på kultur.

-Sammantaget gör vi alltså en satsning på drygt 6 miljoner kronor för att stödja föreningslivet, ideella organisationer och folkhögskolorna i deras integrationsarbete, säger Tomas Riste, regionstyrelsens ordförande.

Beslutet idag om att skjuta till två miljoner innebär att pengar kan sökas av ideella organisationer som samarbetar för att skapa ett bra mottagande för de flyktingar som nu kommer till Värmland.

-Vi är djupt imponerade av människors engagemang och vill på det här sättet ge stöd till de olika initiativ som tas för att hjälpa människor på flykt. Därför är jag väldigt glad över styrelsens enhälliga beslut i frågan idag, säger Tomas Riste. 

 

Mer information om hur pengarna kan sökas kommer inom kort.