Språkutbildning för vårdpersonal | Region Värmland

Språkutbildning för vårdpersonal

[NYHET] Under de närmaste tio åren kommer behovet av att anställa nya undersköterskor att vara mycket stort i hela Sverige. Personal som pratar andra språk än svenska kommer dessutom saknas inom vården. Därför har Klarälvdalens folkhögskola startat en kurs i vårdsvenska.

Kursen som Klarälvdalens folkhögskola startade tidigare i höst är en ettårig utbildning på lätt svenska, där personer med ett annat modersmål lär sig begrepp och ord som används inom svensk vård.
Kursen vänder sig till såväl de som tidigare inte jobbat inom vård och omsorg som till de som redan har en utbildning men behöver lära sig bättre svenska för att kunna få en anställning.

Konceptet med kursen har hittills fallit väl ut och har nu lagt grunden för kommande utbildningar i Hagfors och Stöllet. En av de fyra första eleverna i vårdsvenska är
Krai-Amphon Un-Asa som är thailändska och bor i Ambjörby.

– Kursen är jättebra. Jag jobbar just nu som personlig assistent i en vikariepool i Likenäs för ett privat företag och jag vill fortsätta jobba inom vården men jag måste lära mig mer svenska, berättar hon.

Joann Roos Ester kommer från Holland och är utbildad socionom i sitt hemland. Hon har fått sin examen godkänd i Sverige men är än så länge inte tillräckligt rustad för att klara av en anställning.

– Den här kursen passar mig perfekt. Jag kom till Sverige 2014 men nu behöver jag lära mig bättre svenska om jag ska kunna jobba inom mitt yrke i Sverige, säger hon.

– Idén till det här kommer från vårt samarbete med Torsby kommun. Vi frågade kommunen om hur de ser på behovet av vårdpersonal i framtiden, och därifrån har vi nu tagit fram kursen, säger rektor Per-Erik Hansson.

Fakta
• Klarälvdalens folkhögskola drivs av Region Värmland.
• Region Värmland driver även folkhögskolorna Ingesund, Kyrkerud, Molkom och Kristinehamns folkhögskola.
• Alla folkhögskolor erbjuder Allmän kurs, en behörighetsgivande kurs som ger gymnasiekompetens. Skolorna har också profilkurser som kan leda till utvecklade intressen, arbete eller högre studier.

Kontakt: 

Bild på Per-Erik Hansson

Per-Erik Hansson

Rektor

Klarälvdalens folkhögskola

Tjänstledig

0563-252 01

072-201 52 41

per-erik.hansson@regionvarmland.se