Nytt bolag för snabbare Oslotåg | Region Värmland

Nytt bolag för snabbare Oslotåg

[NYHET] Region Värmland ska bli delägare i aktiebolaget Oslo-Stockholm 2.55 och gå in med 1 miljon kronor per år i driftsbidrag. Det var ett av besluten i regionfullmäktige under fredagen. 

Regionfullmäktige beslutade under fredagen att Region Värmland ska bli delägare i aktiebolaget Oslo–Stockholm 2.55. Syftet med bolaget är att få till stånd en snabb och tillförlitlig järnvägstrafik på sträckan Oslo-Karlstad-Örebro-Stockholm.

Regionfullmäktige röstade ja till att köpa 25% av aktierna i bolaget för 112 500 kr. (Förslaget från förprojektet var att ägarfördelningen ska vara: Örebro Rådhus AB 25%, Region Värmland 25%, Karlstads kommun 25% och Region Örebro Län 25%.)

Fullmäktige beslutade också att bolaget ska få ett årligt driftsbidrag på 1 miljon kronor från och med 2016, samt att 100 000 kronor ska skjutas till i aktieägartillskott för det inledande arbetet.

Bolagsbildningen har sitt ursprung i en avsiktsförklaring om samarbete som gjordes under Almedalen 2014 mellan Region Värmland, Region Örebro Län, Karlstads kommun och Örebro kommun.

Till styrelseledamöter i bolaget valdes Tomas Riste och Stina Höök. Suppleant är Åsa Johansson.

Här kan du läsa en kort sammanfattning av ett urval av beslutsärendena på regionfullmäktige 2015-11-13 

Här hittar du hela föredragningslistan och handlingarna inför regionfullmäktige. 

Kontakt:

Bild på Tomas Riste (S)

Tomas Riste (S)

Ordförande regionstyrelsen (tillika regionråd)

054-701 10 11

tomas.riste@regionvarmland.se

Bild på Stina Höök (M)

Stina Höök (M)

2:e vice ordförande regionstyrelsen (tillika regionråd)

054-701 10 12

stina.hook@regionvarmland.se