Nya företagsledda initiativ ska hjälpa unga in på arbetsmarknaden | Region Värmland

Nya företagsledda initiativ ska hjälpa unga in på arbetsmarknaden

[NYHET] Trots att genomförandet av ungdomsgarantin i medlemsstaterna är inne på rätt spår, inleder kommissionen nu ett nytt företagslett initiativ för att hjälpa fler ungdomar in på arbetsmarknaden, säger Marianne Thyssen, Kommissionär för sysselsättning och socialpolitik.

I en intervju med nyhetssajten EurActiv berättar Marianne Thyssen om lanseringen av det nya initiativet, European Pact for Youth. Tanken är att initiativet ska komplettera det redan existerande initiativet Youth Employment Initiative (YEI).

– Företagen är viktiga drivkrafter i skapandet av lärlingsplatser, praktikplatser och annan typ av arbetsrelaterat lärande, något som kan hjälpa unga människor att ta klivet in på arbetsmarknaden. Det är därför viktigt att det här initiativet kommer från näringslivet självt. Företag inser att de har ett ansvar och ett intresse av att investera i kompetens samt att bidra till att skapa förutsättningar för morgondagen.

Samtidigt betonar Thyssen vikten av att även sammankoppla utbildningar med praktikplatser, så att steget från utbildning till arbete sker på ett mer effektivt och naturligt sätt:

– Det finns idag 4,5 miljoner unga arbetslösa runtom i Europa, samtidigt som det finns 2 miljoner lediga arbeten. En av fyra arbetsgivare rapporterar om att de upplever svårigheter med att hitta personer med rätt kompetens när de rekryterar. Detta tyder på att vi måste stärka banden mellan utbildning och arbetsmarknad.

Om drygt ett år kommer resultaten från satsningen grundligen att presenteras från varje medlemsland. Målet med satsningen är att den ska resultera i 100 000 nya praktikplatser, lärlingsplatser och nystartsjobb fram till år 2017.

Läs hela intervjun här.

(Bild från EurActive:s hemsida)