Ett år på plats i Bryssel | Region Värmland

Ett år på plats i Bryssel

[NYHET] Nu är det ett år sedan Region Värmlands kontor i Bryssel invigdes, och hittills har vi bland annat kunnat hjälpa till med ett 20-tal projektidéer och förfrågningar från kommunerna och Landstinget i Värmland.

Region Värmland European Office är en del i det internationella arbete som Region Värmland gör inom ramen för vårt statliga regionala tillväxtuppdrag samt på uppdrag av våra medlemmar – kommunerna och Landstinget i Värmland.

– Det är viktigt att vara på plats där så många beslut fattas som har stor betydelse för Värmlands framtid, säger Tomas Riste, regionråd i Värmland.

De två anställda på kontoret i Bryssel bidrar med sakkunskap på EU-området, tillsammans med andra anställda på Region Värmland. Till exempel kan de arbetet med ansökningar av EU-bidrag och hjälpa till att hitta internationella samarbetspartners för projekt eller knyta andra viktiga kontakter. De som erbjuds hjälp är framför allt kommunerna och Landstinget i Värmland.

– Det här är hjälp som verkligen kan komma hela Värmland till del, menar regionrådet Stina Höök.

Satsningen på kontoret är långsiktig, men några av de resultat som man kan se redan nu är att Värmland har börjat bli mer känt i Bryssel, bland EU-institutioner och europeiska organisationer, nätverk och regioner, som en region i framkant bland annat när det gäller skoglig bioekonomi.

Kontoret har även sammanställt en rapport på området integration. Den ska ge praktisk information till kommunerna och landstinget om möjligheter till att bedriva integrationsprojekt med EU-finansiering eller delta i nätverk.

Under det första året har kontoret tagit emot och besvarat ett 20-tal projektidéer och förfrågningar från kommunerna och Landstinget i Värmland. Det har handlat om information om vilka fonder, program och/eller nätverk som kan vara aktuella, hjälp med relevanta kontakter och rådgivning om hur projektet kan vidareutvecklas.

Med stöd av kontoret har regionen svarat på så kallade samråd. Det innebär att vi tycker till om hur Europeiska strategier ska utformas. I förlängningen kan de få stor påverkan på vår vardag i Värmland och Sverige.

Kontoret kostade 2,3 miljoner kronor under första året, en kostnad som betalas av Region Värmland och dess medlemmar.

Själva kontoret genererar inga intäkter, men däremot finns fonder att ta del av, exempelvis genom projekt, för att utveckla kommunernas kärnverksamhet.