Startar energinätverk för företag | Region Värmland

Startar energinätverk för företag

[NYHET] Små- och medelstora företag kan nu söka flera olika ekonomiska stöd för energibesparing. I samband med det bjuds företagen in att delta i nätverk för energieffektivisering och får under flera års tid hjälp i sitt energi- och kostnadsbesparande av en energiexpert.

– Vi vill ut och träffa företag och berätta om den här möjligheten, säger Eva Lingwall, projektledare Region Värmland.

Ett flertal ekonomiska stöd finns nu att söka för små och medelstora företag för olika typer av energibesparingsåtgärder. Under februari och mars arrangeras informationstillfällen för företag, det närmaste med Edane företagarförening den 5 februari. Sedan står Säffle, Sunne, Arvika och Åmål på tur. I Karlstad är ett informationsmöte redan genomfört och flera företag har visat intresse.

Energieffektiviseringsnätverken startar i hela Sverige under våren. Energimyndigheten står bakom finansieringen och nätverken drivs regionalt. I Värmland håller Region Värmland och Länsstyrelsen gemensamt i nätverken.

Företagen i nätverken får löpande rådgivning, totalt 150 timmar och får delta i träffar och studiebesök för att utbyta erfarenheter med andra företag. Om en energikartläggning inte redan finns så erbjuds hjälp att söka ett bidrag på upp 50 000 kronor för att göra en energikartläggning.

– Energicoachen finns med som en rådgivare i företagens energieffektiviseringsarbete hela vägen från att ta fram policy, mål och handlingsplan till genomförandet berättar Eva. Besparingspotentialen för företagen kan vara upp till 10-20 procent i energianvändning och vi har flera goda exempel från tidigare projekt i till exempel Dalarna.

Mer information om energinätverken.