Drömsommarjobb för unga med kulturintresse | Region Värmland

Drömsommarjobb för unga med kulturintresse

[PRESSMEDDELANDE] Nu är det dags att söka Drömsommarjobbet, Region Värmlands sommarpraktik för ungdomar som är intresserade av dans, film, slöjd och arrangörskap.

– Att erbjuda den här praktiken är en viktig del av vår verksamhet på Region Värmland. Vårt uppdrag är att på olika sätt främja kreativitet och skaparkraft inte minst bland gruppen barn och unga, säger Nina Höjdefors, chef för Kulturcentrum på Region Värmland.

Sommarpraktiken riktar sig till ungdomar i gymnasieåldern, alltså de som i år går ur nian eller går årskurs 1 eller 2 på gymnasiet. För att vara aktuell måste man vara skriven i Värmlands län. Årets praktik är förlagd till Ungdomens Hus (UNO) i Karlstad och pågår 27 juni -15 juli.

– Målet med Drömsommarjobbet är att ge ungdomar med intresse för dans, film, slöjd och arrangörskap en möjlighet att praktisera under en koncentrerad period i en miljö som liknar den professionella Handledare inom varje område är anlitade som stöd för ungdomarna, säger Stefan Westling som är projektledare för praktiken.

Tidigare års utvärderingar visar att deltagarna upplever praktikperioden som mycket inspirerande. Under uppföljningsträffar har vi sett att flera av ungdomarna fortsatt att utveckla sitt intresse och konstnärliga uttryck.

Praktikplats kan sökas via Region Värmlands hemsida t om den 4 april. Bland de som kallas till intervju/audition kommer sedan ett urval ske. Det finns tre platser inom arrangörskap, tio inom dans, sex inom film och sex platser inom slöjd.

Läs mer om Drömsommarjobbet 2016.

Kontakt

Stefan Westling
Kulturkonsulent
054-701 11 22
stefan.westling@regionvarmland.se

Nina Höjdefors
Chef för Kulturcentrum
054-701 10 50
nina.hojdefors@regionvarmland.se