Filmprojekt för nyanlända barn och ungdomar i Grums | Region Värmland

Filmprojekt för nyanlända barn och ungdomar i Grums

[NYHET] Torsdag den 18 februari presenterades resultatet av filmprojektet “VAR ÄR HEM? – Filmskapande i Grums” som handlar om att ge nyanlända barn och ungdomar möjlighet att uttrycka sig genom film. Förhoppningen är att bidra till nya förutsättningar att kommunicera och relatera till sin nya livssituation.

Under hösten 2015 genomförde Region Värmland ett pilotprojekt i syfte att hitta metoder och modeller för att inkludera ungdomarna i det svenska samhället genom filmskapandet. Då både enhetschefen för HVB-verksamheten, Marcus Wihk, och kulturchefen i Grums, Martin Karlsson, visade intresse för att delta i projektet arbetade man tillsammans fram en form för att genomföra pilotprojektet i Grums.

– Jag såg det som en möjlighet för ungdomarna att få berätta sin historia, oavsett var man kommer ifrån. För de som deltagit har det varit värdefullt dels i form av rena filmkunskaper men det har även byggt upp deras självförtroende eftersom de har fått berätta saker som är viktiga för dem, säger Marcus Wihk, enhetschef för HVB-verksamheten i Grums.

“VAR ÄR HEM?”
Mustafa Hashimi som är filmare och filmpedagog på Region Värmland kom till Sverige från Afghanistan 2013 där han bland annat använde film som verktyg i arbetet med jämställdhet och mänskliga rättigheter. Under 10 lördagar träffades han och 20 ungdomar boende på olika HVB-hem i Grums i Kulturskolans lokaler för att medverka i filmskapande workshops. Tillsammans gjorde de filmer, animationer och pixelationer.

– För att vi ska kunna integrera människor kulturellt måste vi ta reda på vad hem betyder för flyktingar, speciellt de nyanlända barnen och ungdomarna. Det handlar om att lyfta frågor om identitet och en känsla av tillhörighet, säger Mustafa Hashimi.

Ambitionen är att jobba vidare med projektet i andra kommuner i Värmland och dra nytta av lärdomar och erfarenheter från Grums.