Nya riktlinjer för att kombinera finansiering för EU-fonder | Region Värmland

Nya riktlinjer för att kombinera finansiering för EU-fonder

[NYHET]  Nu har riktlinjer för att kombinera finansiering från de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI) med Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI), publicerats. 

Den 22 februari publicerade EU-kommissionen och Europeiska investeringsbanken (EIB) en broschyr som har i syfte att på bästa sätt hjälpa myndigheter och projektansvariga att kombinera medel från Europeiska struktur- och investeringsfonder (ESI) och Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI). Denna kombination förväntas att förstärka upp fonderna eftersom de utformades på olika sätt, men är ömsesidigt kompletterande när det gäller syfte, utformning och regler. 

Junckerkommissionens högsta prioritet är att få fart på tillväxten i EU igen, samt öka antalet jobb och främja investeringar utan att skapa skulder. I EU:s investeringsplan fastställs det tydligt att både ESI och EFSI är centrala funktioner för att nå detta mål.

Broschyren innehåller information och ger en översikt över de möjligheter som finns att kombinera dessa fonder, antingen på projektnivå eller genom ett finansiellt instrument som t.ex. investeringsplattform. Broschyren berikas även med erfarenheter från konkreta projekt och med återkoppling från inblandade parter. 

Mer information hittar du här.

Läs EU-kommissionens broschyr