EUSMESupport 2020 | Region Värmland

EUSMESupport 2020

[NYHET] Har ditt företag behov av bidrag för att driva ett innovativt utvecklingsprojekt, eller behöver ni medel för att utveckla era produkter och tjänster? Nu kan små och medelstora företag få stöd med sin ansökan till Horisont 2020. 

Nu har VINNOVA och Tillväxtverket upprättat en ny hemsida vid namn EUSMESupport 2020, som är ett supportkontor. Kontoret ska agera som en stödfunktion till små och medelstora bolag (SME) som vill söka bidrag från EUs forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 och Eurostars. I Värmland är det företagen Inission (Munkfors) och Nordic Solar (Karlstad) som tilldelats delar av denna uppgift. Den hjälp som erbjuds är bland annat att identifiera EU program och möjliga ingångar utefter företagets behov, genomgång av ansökningsförfarandet samt den fortsatta hanteringen efter inlämning. Syftet med detta initiativ är att öka svensk SME-medverkan i Horizon 2020.

Kärnuppgifterna för EUSMESupport är följande:

  • rådgivning, stöd och informationsspridning
  • utbildning och workshops
  • forum för erfarenhetsutbyte och nätverksskapande

 

Hemsidan hittar du här.