EU-rapport: Avhopp från allmän utbildning och yrkesutbildning | Region Värmland

EU-rapport: Avhopp från allmän utbildning och yrkesutbildning

[NYHET] Nu har nätverket Eurydice och EU-byrån Cedefop (Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning) tagit fram en rapport som behandlar problem med tidiga avhopp från utbildningar.

I rapporten belys tidiga avhopp från utbildningar som en allvarlig utmaning i många EU-länder. Rapporten menar att forskning visar på att tidiga avhopp från utbildningar kan leda till minskade möjligheter att etableras på arbetsmarknaden och ökad sannolikhet för arbetslöshet, socioekonomiska nackdelar, hälsoproblem, liksom minskad deltagande i politiska, sociala och kulturella aktiviteter. Målet med rapporten är att bidra med kunskap om kan ligga till grund för medlemsstaters och EU-kommissionens insatser för att motverka avhopp.