Up2Europa – Webbaserad plattform för europeiska projekt | Region Värmland

Up2Europa – Webbaserad plattform för europeiska projekt

[NYHET] Vill du delta eller få inspiration till ett EU-projekt? Up2Europa är ett nätverk för europeiska projekt som avser att ge den Europeiska Unionen en plattform där användare kan skicka in idéer, få synpunkter och skapa nya projektsamarbeten.

Up2Europe.eu är en webbaserad plattform som har i syfte att skapa ett nätverk för europeiska projekt. Plattformen ger det verktyg som behövs för att utveckla samt att omvandla idéer till ett EU-projekt. Genom att anmäla dig på Up2Europa.be kommer din profil att vara tillgänglig för andra konsulter och partners som funderar på att samarbeta. Tjänsten vänder sig till dig som arbetar inom den offentliga sektorn, små och medelstora företag (SME), frilansande konsult eller på en byrå. Hemsidan innehåller även information om framtida och aktuella utlysningar inom EU:s program och fonder. Än så länge är inte den webbaserade plattformen en del av Europeiska Unionen, men har som mål att tillhöra den i framtiden om det finns ett sådant intresse från medlemsstaterna.

Hemsidan Up2Europe hittar du här.