Vårnumret av "Panorma" är nu publicerat | Region Värmland

Vårnumret av ”Panorma” är nu publicerat

[NYHET] Nu har det nya vårnumret av ”Panorma” publicerats. Tidskriften ges ut av EU-kommissionen som ett stöd till medlemsstaterna som på olika sätt arbetar med regional utveckling.

Vårens utgåva av Panorma är nummer 56 i ordningen och innehåller åtskilliga artiklar som beskriver de olika typer av stöd som den Europeiska kommissionen ger till medlemsstaterna. Syfte med tidskriften är bland annat att hjälpa medlemsstaterna att använda EU:s sammanhållningspolitiska medel för att på bästa möjliga sätt hantera problem med genomförandet av EU:s lagstiftning.

Tidskriften innehåller även resultat från undersökningen ”Undanröja hinder i gränsregionerna” samt resultaten från den femte Flash Eurobarometer-enkäten, som visar hur livskvaliteten upplevs i Europeiska städer. Tidskriften förklarar också den samverkan som finns mellan de Europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) och Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI). Avsnittet ”Med egna ord” innehåller bidrag från Grekland, Frankrike och Storbritannien. 

Vårnumret av Panorma hittar du här.