Eures – Den Europeiska portalen för rörlighet i arbetslivet | Region Värmland

Eures – Den Europeiska portalen för rörlighet i arbetslivet

[NYHET] Intresserad av att söka jobb utomlands? Eures erbjuder en webb-baserad jobbportal med syfte att främja rörlighet över gränser på den europeiska arbetsmarknaden. Portalen består av ett nätverk med omkring 1000 enskilda Eures-rådgivare som hanterar den dagliga kontakten med arbetssökande och arbetsgivare i hela Europa.

Eures, European Employment Services, är ett nätverk för samarbete mellan Europeiska kommissionen och de offentliga arbetsförmedlingarna i EES-länderna (EU-länderna samt Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein) samt andra partnerorganisationer. Partners i nätverket kan vara offentliga- och privata arbetsförmedlingar, fackföreningar, arbetsgivarorganisationer samt andra relevanta aktörer på arbetsmarknaden. Den svenska Arbetsförmedlingen ingår i det europeiska nätverket. 

Via Eures-portalen får arbetssökande möjlighet att ta del av lediga jobb som förmedlas av medlemsstaternas arbetsförmedlingar. Eures har även i syfte att tillhandahålla specifik information, rådgivning samt rekryterings- och placeringstjänster (arbetsförmedling) för arbetsgivare och att stötta i alla slags problem som arbetstagare och arbetsgivare kan stöta på i samband med gränspendling.  

Mer information och den webb-baserade jobbportalen hittar ni på Eures officiella hemsida.