Bokfestival i Värmland | Region Värmland

Bokfestival i Värmland

Värmlands bokfestival är det nya namnet på det som tidigare var Värmländsk bokmässa på Karlstad CCC. Nytt för i år är fokus på barn och unga.

Från och med i år arrangeras Värmlands bokfestival, det som tidigare var den Värmländska bokmässan, av Region Värmland under nytt namn, på ny plats och med fokus på barn och unga. Traditionellt sett har bokmässor en mogen publik 45+ och Värmland är inget undantag. I år kommer den traditionella besökaren att mötas av en delvis ny bokmiljö. Inte på bekostnad av den befintliga mässan men som ett väl avvägt komplement.

– Berättartraditionen är unik för Värmland och en viktig del av den värmländska identiteten. För att den ska fortsätta vara en styrka krävs det att vi inte bara bygger vidare på det vi har. Mässan måste också riktas mot yngre målgrupper – både till form och innehåll. Och här är ”också” det viktiga ordet! Vi måste nå en bredare publik, säger Ricky Andreis, projektledare på Region Värmland.

Platsen för mässan har valts ut med stor omsorg och tillslut föll valet på Nöjesfabriken i Karlstad som har stor vana vid att arrangera större mässor och konferenser.

– Nöjesfabriken passar väldigt väl in i den form vi är ute efter. Här finns flera avdelade områden där vi kan fördela utbudet för de olika åldergrupperna samtidigt som det är lättillgängligt att gå mellan de olika stationerna. Här finns även bra utvecklade serviceområden med café, restaurang och aktiviteter för barn och unga, säger Ricky.

Till sin hjälp att locka barn och unga har Ricky en nyanställd biblioteksutvecklare på Region Värmland som tidigare arbetat med barn- och ungdomsperspektiv på Stadsbiblioteket i Örebro.

– Vi vill skapa en riktig folkfest där all typ av berättande, oavsett om det är bok, ljudbok, blogg teater, film, cosplay eller spel, ska locka till läsning även hos yngre målgrupper. För att ta tillvara på deras egna intressen och kultur gör vi dem delaktiga i arbetet redan nu, till exempel genom att träffa dem i skolor och ungdomsgårdar, säger Moa Törnquist, biblioteksutvecklare på Region Värmland.

Även utställare och publik som funnits med sedan lång tid tillbaka är en viktig del av bokfestivalen. Därför utvecklas den i dialog med branschen så som litteratursällskap och förläggare. Den värmländska litteraturen är och förblir ryggraden i den Värmländska bokfestivalen som äger rum den 18-19 november.