6 miljoner till kultur i skolan | Region Värmland

6 miljoner till kultur i skolan

[PRESSMEDDELANDE] Kulturrådet har beslutat om Skapande skola-bidrag och drygt 6 miljoner kronor går till olika kulturprojekt i Värmland för elever i förskoleklass och grundskola. 15 av Värmlands kommuner har sökt och beviljats pengar för nästa läsår.

Kulturen spelar en viktig roll i skolan. Den är en del av skolans måluppfyllelse och ska vara en naturlig del av barnens vardag. Region Värmland stödjer, initierar och samordnar kulturprojekt i skolan.

– Vi stöttar kulturella initiativ i skolorna, bollar idéer om vad som är genomförbart och underlättar kontakten mellan till exempel skolor och konstnär. Med hjälp av de här pengarna får de kommuner som beviljats nu möjlighet att genomföra de idéer som de önskat, säger Urban Norlander, utvecklingsledare för kultur i skolan på Region Värmland.

Han hoppas att pengarna kommer används till att integrera kulturen i skolans arbete så att skolorna tar tillvara på de resurser och uttryck som finns i ett konstnärligt perspektiv.

I år har Kulturrådet prioriterat ansökningar med kulturinsatser som syftar till att integrera nyanlända barn i skolan och i samhället. Flera av kommunerna i Värmland anger att de tagit emot ett stort antal nyanlända barn under det senaste året. I ansökningarna beskriver kommunerna hur de planerar att arbeta för att genom konst och kultur få elever från olika bakgrunder att mötas och lära av varandra, till exempel genom musik och filmworkshops

Läs mer här (öppnas i nytt fönster)

 

Bild på Urban Norlander

Urban Norlander

Utvecklingsledare

Avdelningen för kulturutveckling

Kultur i skolan

054-701 10 47

070-203 71 71

urban.norlander@regionvarmland.se