SVEREG-konferens: Regional kraftsamling i Bryssel | Region Värmland

SVEREG-konferens: Regional kraftsamling i Bryssel

[NYHET] SKL tillsammans med de svenska regionkontoren arrangerade den 19-20 april den årliga SVEREG-konferesen. Årets konferenstema hade fokus på den framtida sammanhållningspolitiken och hur EU:s regionalpolitik ska se ut efter 2020.

Den 19-20 april arrangerade SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och de svenska regionkontoren i Bryssel sin årliga SVEREG-konferens. Konferensdeltagare var tjänstemän och politiker med ett ansvar för EU:s regionalpolitik och EU:s regionala utvecklingsfonder. Årets tema hade fokus på diskussioner om den framtida sammanhållningspolitiken, dvs. hur EU:s regionalpolitik ska se ut efter 2020 samt hur engagemanget, erfarenhet och inflytande tas till vara.

Under konferensen deltog närmare 100 deltagare som var med och arbetat på den nu pågående programperioden 2014-2020. Konferensdagarna gav deltagarna möjlighet att utbyta erfarenheter angående hur förhandlingarna gick inför nuvarande programperiod och tillsammans med andra viktiga aktörer som EU-kommissionen, Europaparlamentet och svenska regeringen lyssna till och ta del av diskussionerna om hur fonderna kan tänkas komma utformas inför nästa programperiod.

Konferensens talare identifierade ett antal nya utmaningar jämfört med tidigare budgetförhandling i EU. Det pekar på att migrationskrisen kan påverka och prägla kommande förhandling. Dock finns det en stark samsyn bland deltagarna om att sammanhållningspolitiken är viktigt samt att det är viktigt att börja påverkningsarbetet tidigt inför kommande programperiod för att få ett bra resultat. 

Processen och vägen framåt för att lyckas med den framtida sammanhållningspolitiken är:

  • En nära dialog med den nationella nivån.
  • Utgå från befintliga strukturer och forum.
  • Flernivåstyre.
  • Sträva mot en gemensam svensk position.

 

Ni finner mer information om SVEREG-konferensen på SKL:s hemsida där konferensdokumentation och minnesanteckningar finns publicerat. 

Läs mer om kommissionens sammanhållningspolitiken 2014-2020 här.