Fokus på utveckling och resultat om värmländsk hälsa | Region Värmland

Fokus på utveckling och resultat om värmländsk hälsa

[NYHET] Den 19-20 maj träffas ledande politiker och tjänstemän i landstinget och länets 16 kommuner i Sunne för att söka gemensam kunskap om medborgarna i länet.

På länets elfte seminarium inom utvecklingsarbetet Nya Perspektiv, som samordnas av Region Värmland, presenteras resultat från gemensamt uppsatta mål och utmaningar med fokus på värmlänningarnas hälsa. Syftet med seminariet är att öka samverkan mellan kommuner och landsting med särskilt fokus på fyra utvecklingsområden – Den sårbara familjen, Psykisk hälsa, Riskbruk och riskbeteende samt Äldres hälsa.

– För att klara framtidens välfärdsutmaningar är det oerhört viktigt med samverkan mellan kommunerna och landstinget, säger Stina Höök, regionråd och sammankallande i styrgruppen för Nya Perspektiv.

Nya Perspektiv är inte en plats för politiska beslut, men inom varje utvecklingsområde formulerar landstingets och kommunernas representanter gemensamma inriktningar och mätbara mål. Under seminariet redovisas vad som hänt för varje konkret mål inom de fyra utvecklingsområdena sedan förra årets seminarium. Resultaten visar på både positiv och negativ utveckling bland annat att andelen behöriga till gymnasiet har minskat medan andelen överviktiga 10 åringar har minskat till 24%.

Se samtliga resultat här (öppnas i nytt fönster)

Fakta Nya Perspektiv
Nya perspektiv är ett samarbete mellan Region Värmland, kommunerna och Landstinget i Värmland. Arbetet, som leds av Region Värmland, går ut på att gemensamt driva utvecklingsfrågor inom hälsa, vård, omsorg och eHälsa. De olika arbetsområdena är äldres hälsa, den sårbara familjen, psykisk hälsa och riskbruk/riskbeteende.

Läs mer om Nya perspektiv