Fokus europa: EU-finanisering av en svensk vindkraftspark i Värmland | Region Värmland

Fokus europa: EU-finanisering av en svensk vindkraftspark i Värmland

[NYHET] I det senaste numret av EU-kommissionens tidning ”Fokus europa” presenteras den nyupprättade Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) och dess nuvarande och framtida finansieringsmöjligheter i projekt. Den första regionen i Sverige som har fått Efsi-finansiering är Värmland för uppförandet av Långmarkens vindkraftpark utanför Kristinehamn.  

EU-kommissionens representation i Sverige ger regelbundet ut tidningen ”Fokus europa”. I det senaste numret #2-2016 redovisas EU:s nya miljardfond – Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi), som är ett verktyg för att uppfylla Junckerkommissionens främsta politiska prioriteringar, det vill säga, mer jobb, tillväxt och investeringar i Europa. Centralt i Junckerkommissionens ”EU:s investeringsplan” är den Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) som är en del av verktyget för att få fart på den europeiska ekonomin och öka investeringstakten i Europa. Fonden Efsi möjliggör för Europeiska Investeringsbanken (EIB) att finansiera projekt med en högre riskprofil än tidigare genom att garantera projekt och att på så sätt förbättra effekten av offentliga medel samt möjliggöra för privata investeringar.  

Det första projektet i Sverige som har fått Efsi-finansiering är en vindkraftpark i Långmarken utanför Kristinehamn i Värmland. I mars 2016 gick Den europeiska investeringsbanken (EIB) in med 16 miljoner euro i vindkraftparken. Det är första gången som EIB satsat pengar i Sverige inom Efsi-fonden. Vindkraftparken består av sex vindkraftverk som tillsammans ska generera 19,8 MW, vilket skulle kunna försörja cirka 12 600 hushåll med el under ett år.

I investeringsplanen ingår även en visuell investeringsportal vid namn European Investment Project Portal (EIPP), som är ett verktyg för de investerare som söker finansiering och där initiativtagarna kan tillgängliggöra sina projekt för potentiella investerare. Rent praktiskt innebär detta att företag som vill investera i till exempel Sverige, och vill ha finansiärer, skickar in projekt till EU-kommissionen som lägger upp projektet i investeringsportalen. Webbportalen blir på detta sätt även ett verktyg för att sprida projekt samt en möjlighet för att finna inspiration för projektutveckling. Ytterligare ett verktyg som är ett konkret sätt att hjälpa företag och investeringsprojekt är webbportalen, The European Investment Advisory Hub (EIAH), som ger råd till de som söker finansiering till sitt projekt.