SAMVERKAN ÄR MODELLEN | Region Värmland

SAMVERKAN ÄR MODELLEN

[PRESSINBJUDAN] Nu finns en chans att se och påverka förslaget till ny kulturplan för Värmland. Detta sker under en remisskonferens där vi också får en presentation av en färsk analys av svenska folkets kulturvanor . 

I november ska Värmlands kulturplan 2017–2020 överlämnas till Statens kulturråd. Men dessförinnan ska förslaget till plan remissbehandlas och fastställas av regionfullmäktige.

Den 31 maj är alla intresserade välkomna till en remisskonferens där förslaget till kulturplan presenteras och gästerna ger olika infallsvinklar på planen och kultursamverkansmodellen. 

Konferensen riktar sig särskilt till den som är förtroendevald och intresserad av kulturens roll i regional utveckling och till de som arbetar med kulturfrågorna inom kommuner, institutioner och organisationer. Media är varmt välkomna! 

Konferensen gästas bland annat av Erik Åström, Statens kulturråd, Anna-Karin Andersson, Ideell kulturallians och Carl Liungman, KLYS.

Tid: tisdag 31/5 kl 9-12

KL 10.45 kommer Sverker Härd, chef för Myndigheten för kulturanalys, att tala om den kartläggning av svenska folkets kulturvanor som nyligen genomförts.

Plats: Arenan, Bibliotekshuset, Karlstad

Här kan du läsa mer om arbetet med ny kulturplan

Bild på Ulf Nordström

Ulf Nordström

Kulturchef

Kulturstaben

054-701 10 33

ulf.nordstrom@regionvarmland.se