En kort rapport från den Västsvenska EU-konferensen | Region Värmland

En kort rapport från den Västsvenska EU-konferensen

[NYHET] Den 1-2 september var det åter igen dags för den Västsvenska EU-konferensen. Årets konferenstema var energi och klimat och hur lokal och regional nivå kan bidra till en hållbar utveckling i EU. Värdar för årets konferens var Halmstad kommun tillsammans med Region Halland.

Under två lärorika och intressanta dagar, där energi och klimat stod i fokus, kunde deltagarna på den Västsvenska EU-konferensen lyssna till framstående talare och delta i ett flertal workshops och ”open-space”-diskussioner.

 

Birgitta Ohlsson, fd. EU-minister, inledde konferensen med att prata om de svårigheter som både EU och Europa står inför. Maria Wetterstrand, fristående grön debattör och fd. språkrör i Miljöpartiet, talade om utmaningarna med att nå upp till EU:s miljömål för 2030, men avslutade positivt med att nämna den höga ambition som finns både nationellt och lokalt för att lösa denna problematik.

 

Det hölls också en paneldebatt med Katarina Areskog, chef för EU-kommissionens representation i Sverige, Anna Heed, EU-parlamentariker för S, Kristoffer Fjellner, EU-parlamentariker för M och Patrik Oksanen, journalist för SVT. Ämnena som diskuterades var bland annat den allmänna okunskapen om EU samt hur politiker och tjänstemän på lokal och regional nivå kan förbättra att information om EU sprids. Fjellner påpekade också att de kriser vi står inför inte skall ses som en kris för EU, utan som en kris för Europa, där EU-samarbetet kan fungera som en lösning.

 

Vi hade även representation från Värmland på konferensen, där Dag Hallén, klimat- och energistrateg på Region Värmland, deltog i en paneldebatt om hur den regionala nivån kan bidra till en hållbar utveckling i EU. Dag höll också i en ”open-space”-diskussion med temat bioekonomi.