Höstens På gång inom EU | Region Värmland

Höstens På gång inom EU

[NYHET] Höstens nummer av ”På gång inom EU”, publicerad av SKL, finns nu att ta del av. I höstens upplaga kan du läsa om aktuella EU-frågor som påverkar svenska kommuner, landsting och regioner.

Rapporten ges ut två gånger per år av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och tar upp det som är på gång i EU just nu som kommer att påverka landsting, kommuner och regioner i Sverige. I höstens nummer kan du bland annat läsa om EU:s asyl- och flyktingpolitik, reviderade regler för utstationering och det pågående arbetet inför den kommande programperioden för EU:s struktur- och investeringsfonder.

I höstens rapport introduceras också sju stycken prioriterade EU-frågor som SKL kommer att driva under hösten 2016. För varje prioriterad fråga finns ett antal viljeinriktningar som SKL ska verka för, samt aktiviteter som ska genomföras under året. De prioriterade frågorna för hösten 2016 är:

  • Översyn av energieffektiviseringsregler
  • Vägen mot nya frihandelshandelsavtal
  • EU:s statsstödsregler – Uppföljning av den inre marknaden
  • Utsatta EU-medborgare
  • Asyl- och flyktingmottagande i EU
  • Nystart för förvärvsarbetande föräldrar
  • Den digitala inre marknaden

 

Höstens nummer av ”På gång inom EU” hittar du här.