Ny utbildningsrapport från EU | Region Värmland

Ny utbildningsrapport från EU

[NYHET] EU-kommissionen har nyligen släppt en rapport om utbildningsnivån i medlemsländerna, vilken visar att Sverige ligger i framkant. Rapporten visar också att ett av EU:s minsta och fattigaste länder, Litauen, har högst andel välutbildade medan Tyskland, som tillhör de rikare medlemsländerna ligger i botten.

The Education and Training Monitor, är EU-kommissionens arbetsdokument som presenterar en årlig utvärdering av utbildningssystemen i Europa. Rapporten sammanför kvantitativa och kvalitativa data, tekniska rapporter och studier liksom policydokument och exempel på politiska åtgärder från olika medlemsstater. Den är också ett verktyg för utbildningsmyndigheter i Europa att jämföra sig med andra EU-länder vilket är ett tillfälle för ömsesidigt lärande. Årets rapport utforskar samhällsproblem mer på djupet och belyser bland annat migration, demografi, avhopp från skolan och lärares utbildning.

I EU-kommissionens senaste översikt av utbildning i medlemsländerna framgår det att Sverige har den näst högsta satsningen på utbildning, bara Danmark avsätter en större del av bruttonationalprodukten (BNP) på skolan. Sverige har även en av de högsta utbildningsnivåerna bland 30-34 åringar och enligt rapporten är ”sysselsättningsgraden bland de personer som nyligen avslutat en högre utbildning mycket hög”. Dock slår rapporten fast att ”resultatklyftan mellan utrikes och inrikes födda elever fortsätter att vara ett problem” i Sverige.

Fram till år 2020 har EU två mål på utbildningsområdet. Dels att öka andelen högskoleutbildade, dels att minska antalet som hoppar av skolan. Sett till andelen universitetsutbildade har dessa ökat i nästan alla EU-länder mellan 2012 och 2015.

Ni kan läsa mer om EU-kommissionens rapport här.