Jobbgaranti för nya undersköterskor | Region Värmland

Jobbgaranti för nya undersköterskor

[PRESSMEDDELANDE] Det kommer att införas jobbgaranti för nyutbildade undersköterskor i Värmland. Målet är att uppmuntra fler att gå vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet och att ge en bättre start i arbetslivet. Orsaken är den stora brist vi väntas få på undersköterskor i vård- och omsorg.  

Landstinget och alla kommuner i Värmland utom Storfors och Hagfors har skrivit under en avsiktsförklaring om att erbjuda jobbgaranti för undersköterskor från juni 2017. 
Orsaken till jobbgarantin är den stora bristen på undersköterskor i hela Värmland. Utifrån siffror från SCB beräknas Värmland sakna cirka 3 000 utbildade undersköterskor år 2025.  

Jobbgarantin innebär i praktiken garanti till en så kallad yrkesintroduktionsanställning på ett år. Den fungerar ungefär som en provanställning, men 25 procent av arbetstiden ska innehålla fortbildning och handledning och lönen är 75 procent av ingångslönen i yrket. Om båda parter är nöjda efter det inledande året så övergår anställningen i ett fast jobb.  
Införandet ska ske efter samverkan och förhandling med de fackliga organisationerna lokalt. 

– Det är ett stimulerande jobb, men ofta väldigt krävande, och därför kan en bättre introduktion underlätta steget in i arbetslivet för många, säger Susanne Forslund, HR-chef på Landstinget i Värmland.  

– Vi riskerar att få en väldigt svår situation i vården om inte fler än idag utbildar sig till undersköterskor, och väljer att stanna i yrket, säger biträdande regiondirektör Peter Bäckstrand på Region Värmland, som har deltagit i arbetet med att ta fram avsiktsförklaringen.   

För att en undersköterska ska omfattas av garantin ska hen ha diplom från Vård- och omsorgscollege, som är en kvalitetsstämpel för vård- och omsorgsprogrammen på gymnasienivå. Det krävs fler poäng av eleven för att få diplomet från Vård- och omsorgscollege än det gör för att få ut sin examen.  

Läs mer om Vård- och omsorgscollege på deras webbplats  

Fakta:  

Yrkesintroduktionsanställning är en anställningsform som är till för att underlätta för unga och nya i Sverige att få arbetslivserfarenhet. Den vänder sig främst till personer under 25 år. 

Arbetsförmedlingen ger ekonomiskt stöd till arbetsgivaren under yrkesintroduktionstiden. Stödet går till utbildning och handledning för den anställda.    

För att arbetsgivaren ska kunna få stödet måste det finnas ett centralt kollektivavtal för yrkesintroduktion för branschen. Avtalen ser olika ut för olika branscher och kan ha speciella villkor för exempelvis ålder eller krav på gymnasieutbildning.  

Källa: Arbetsförmedlingen 

Läs mer på Arbetsförmedlingens webbplats  
 
Kontakt:  

Peter Bäckstrand, biträdande regiondirektör Region Värmland 
Tel 054-701 10 10,  070-240 71 60 
E-post: peter.backstrand@regionvarmland.se 
 
Susanne Forslund, HR-chef Landstinget i Värmland 
Tel: 054-61 40 94, 070- 624 52 75 
E-post:susanne.forslund@liv.se 
 
Gunilla Nilsson, personalchef Karlstads kommun 
Tel: 054-540 10 79, 070-020 84 26 
E-post: gunilla.nilsson2@karlstad.se