Erasmus+ Idrott öppnar ny utlysning med deadline 6 april | Region Värmland

Erasmus+ Idrott öppnar ny utlysning med deadline 6 april

[NYHET] 31 januari organiserade kommissionen en infodag inför årets utlysning av Erasmus+ Idrott, som nu har öppnat. Sista ansökningsdag är 6 april.

Erasmus+ Idrott lanserades 2014, och är det första sektorsprogrammet som har huvudfokus på idrottsaktiviteter. 2017 är ett viktigt år för programmet eftersom det är i år som de första projekten avslutas (projekt som finansierades 2014), och därmed första gången som resultat kan presenteras.  

Projekt som finansieras av Erasmus+ Idrott ska fokusera på någon av programmets tre huvudprioriteringar:

  • Tackla gränsöverskridande hot mot idrottens integritet såsom dopning, våld, matchfixning och diskriminering
  • Främja goda styrelseformer inom idrotten och stödja idrottsutövares möjligheter till dubbla karriärer
  • Främja social integration, jämställdhet och medvetenhet om vikten av fysisk aktivitet genom ökat deltagande i och lika tillgång till idrott för alla.

Erasmus+ Idrott finansierar tre typer av projekt; samarbetspartnerskap, små samarbetspartnerskap och icke-vinstdrivande sportevenemang.

Samarbetspartnerskapen ska samla minst fem partners från fem EU-länder eller partnerländer (t.ex. Norge och Schweiz), medan de små samarbetspartnerskapen ska samla minst tre partners från tre länder. I de små samarbetspartnerskapen måste dessutom en av partnerna vara en regional eller lokal sportklubb.

Mer information om årets utlysning av Erasmus+ Idrott finns här.